Cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh: “Bị cáo hết sức thấm thía và ân hận”
Ông trùm Nguyễn Văn Dương khai về “liên minh” với Nguyễn Thanh Hóa