Ông Đoàn Ngọc Hải tranh luận với Ngân hàng nhà nước sau khi đập chốt, tháo rào