Mỹ chuẩn bị thay thế lệnh cấm nhập cư mới
Nhà Trắng tạm hoãn quyết định nhập cư mới đến ngày 5.9