U.19 Việt Nam thắng đậm Guam, tạm đứng sau Nhật Bản
U.19 Việt Nam thắng đậm U.19 Mông Cổ 3-0