U.19 Việt Nam thắng đậm Guam, tạm đứng sau Nhật Bản