Án mạng sau chầu nhậu trên tàu, 2 ngư phủ bị đâm chết
Án mạng gần cảng cá Long Hải, một người chết
Tử vong vì tắm sông Sài Gòn sau khi nhậu