Cứu đối tượng ngáo đá đòi nhảy cầu
Đi tập thể dục buổi sáng, bất ngờ nhìn thấy người nhảy cầu
Truy tìm cô gái bỏ xe máy trên cầu rồi lao xuống sông Sài Gòn