Hút máu ra ngoài cơ thể, cứu bệnh nhi viêm cơ tim bằng kỹ thuật ECMO
Cứu sống bệnh nhi bệnh dị tật tim bất thường hiếm có