Đưa người đàn ông từ cõi chết trở về sau cơn đau tim lúc dọn nhà