Ribi Sachi hiến kế để FAP TV giành nút Ruby YouTube
Ribi Sachi cùng biệt đội FAPtv cover Mặt trời của em
Ribi Sachi - Huỳnh Phương lên tiếng chính thức về tin đồn yêu nhau