[ĐỖ HÙNG TỪ NƯỚC NGA] Bật khóc vì Argentina!
[BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN] World Cup 2018 - ngày 26.6