Tổng thống Zimbabwe xuất hiện trước công chúng
Bão Nesat tấn công Đài Loan
Đang thi đấu thì...rơi tóc giả
Nigeria giải thoát 80 nữ sinh bị bắt cóc