Dân nhậu Đà Nẵng tháo chạy khỏi quán sau tiếng nổ lớn