Nam thanh niên mất bàn tay vì nổ điện thoại
Điện thoại Trung Quốc phát nổ như pháo hoa trong tiệm cắt tóc