Tổng thống Trump cương quyết bảo vệ quyết định rút quân khỏi Syria