Phía Noo Phước Thịnh yêu cầu “Ngôi nhà bươm bướm” bồi thường nửa tỉ đồng
Choáng với giọng live siêu đỉnh của Vũ Thảo My, Đỗ Hoàng Dương