Thái Lan, Myanmar tiêu hủy ma túy
Lãnh đạo Mỹ-Ấn thảo luận thúc đẩy quan hệ