Hoàng Yến Chibi: 'Liên Bỉnh Phát chỉ là... anh trai'