Nữ sinh bị đánh trước sự cổ vũ của đám đông gây phẫn nộ dư luận