Hình thức tại ngoại đối với nữ tài xế BMW gây tai nạn liên hoàn được hiểu như thế nào?