Nữ võ sĩ muay dưỡng thương 10 tháng để giành HCV boxing