Múa mâm vàng ở Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu trên núi Bà Đen 986 mét
Theo chân phượt thủ già lên đỉnh Bà Đen “săn” mây