Đau khổ vì nước thải quanh năm chảy tận vào giường ngủ
4 dòng sông 'chết' trước ngày được giải cứu ở Hà Nội