Dân quân xã bị nước cuốn khi tham gia khắc phục lũ
Xót ruột cảnh 3 con thơ chờ người mẹ bị nước lũ cuốn trôi
Các bên đổ lỗi trách nhiệm vụ bé trai bị nước cuốn xuống cống