Báo Thanh Niên tặng chăn ấm, công trình nước sạch cho học sinh biên giới
Học sinh tiểu học làm thí nghiệm để hiểu vai trò của nước