8 năm mẹ nhặt rác nuôi con nằm liệt
Tâm sự của vợ chồng hơn 20 năm bán bò bía