Chiến đấu với khói bụi nhờ 'vỉa hè giảm ô nhiễm'
[Khỏe đẹp mỗi ngày] Khi không khí ô nhiễm, làm gì để giữ sức khỏe?