[Khỏe đẹp mỗi ngày] Khi không khí ô nhiễm, làm gì để giữ sức khỏe?
Tin nhanh Quốc tế 5.5: Bắc Kinh ngột ngạt trong bão bụi
Không khí ô nhiễm đe dọa sức khỏe người dân