Tại sao tiểu thương chợ Bến Tre đổi sang dùng loại túi này?
Bạn có dám tham gia thử thách nhặt rác?
Yêu Việt Nam, vợ chồng Tây lập nhóm không dùng ống hút nhựa