Xe ốc luộc bán 100kg mỗi ngày nhờ nước chấm gây ghiền
Về đất Mũi đi bắt ốc len