Đề nghị tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 18-19 năm tù
Ông Đinh La Thăng khai nguyên Thủ tướng đồng ý cho PVN góp vốn vào OceanBank