Bi Nguyễn xuất sắc đánh bại võ sĩ Ấn Độ
Bi Nguyễn, võ sỹ gốc Việt xinh đẹp là ai?