Bỏ túi 7 vật dụng độc đáo cho gia đình 'sống xanh'
Kỳ 1: Vì sao ống hút nhựa lại trở nên "đáng sợ"?
Yêu Việt Nam, vợ chồng Tây lập nhóm không dùng ống hút nhựa
Starbucks sẽ không còn ống hút nhựa
Để bảo vệ biển, Anh sẽ cấm ống hút nhựa