HLV Park bị phạt hơn trăm triệu, 4 trận và đoạn video chưa từng công bố