"U.23 Việt Nam hay nhưng U.23 UAE sẽ giành 3 điểm"