Cây thông cổ thụ bật gốc chắn ngang đường phố Đà Lạt