Chỉ thiếu nửa cái rướn người, Phạm Thành Bảo đánh rơi HCV SEA Games 30