HLV tuyển Đức tố Ozil không biết điều
Tổng thống Trump giận dữ miệt thị cựu cố vấn
Bỏ đội tuyển Đức vì bị 'phân biệt chủng tộc', Ozil có hợp lý?