Gặp gỡ mùa thu: Phụ nữ làm phim gặp khó khăn gì?
Đạo diễn Phan Đăng Di: “Oscar không quá tầm với Việt Nam“