Khánh Ly hát nồng nàn trước đêm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM