Hy hữu: Một con bò gây tai nạn lật ô tô, 2 người bị thương