Tuyển thủ kêu gọi tẩy chay pháo sáng vì không muốn bị đá sân trung lập
Sân Lạch Tray rực lửa trong trận Olympic Việt Nam - Olympic Syria
CLB Hải Phòng, BTC sân Thống Nhất bị phạt vì CĐV đốt pháo sáng