Bạo lực cảnh sát, hơi cay giữa Paris vì biểu tình
Tuyệt vời kỳ tích bơi 209 km của bệnh nhân ung thư