Đưa quả thận vượt 1.700 km từ Hà Nội ghép cho bệnh nhi ở TP.HCM