BN 91 phi công người Anh nói gì trước khi chuẩn bị lên máy bay về nước?
Bệnh nhân 91 phi công người Anh đã có thể "cãi lại" thầy thuốc
Bệnh nhân 91 phục hồi kỳ diệu: Đung đưa chân, vẫy tay chào bác sĩ