Đức: Ngăn chặn người biểu tình, cảnh sát bị thương
Thủ tướng Anh vận động tranh cử