Phiến quân Rohingya ở Manmar tuyên bố đình chiến
Giao tranh tiếp diễn tại Mosul
Nigeria giải thoát 80 nữ sinh bị bắt cóc