Nam Thư: ‘Thư muốn vào vai người thứ ba giật bồ hơn’