Lâm Chí Khanh tiết lộ về vai diễn trong phim 300 tập