'Gái già lắm chiêu 3' trở thành phim Việt cán mốc 100 tỉ nhanh nhất
Lương Thế Thành: “Tôi sợ vợ vì nể vợ“
Trấn Thành: “Tôi từng ghét ba tôi khủng khiếp”
Lương Mạnh Hải làm phim về tục trao muối đầu năm